Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Staiceles papīra fabrika 2

Brīvības iela 55/2 (2.Ieeja ekonomikas min.), Rīga, LV-1010

(Juridiskā un saņemšanas adrese)

Vienotais reģ. Nr. LV-40003471850

A/S SEB Banka, Centra filiāle

kods: UNLALV2X

IBAN konts: LV48 UNLA 0002 0434 6964 7

A/S Swedbank, filiāle Reval

kods: HABALV22

IBAN konts: LV24HABA0551026731815

Tālrunis/fakss: 67 01 32 81 (Rīgā)

E-pasts: info@spf2.lv ; kristine@spf2.lv

 

 

Līgumu paraksta direktors Alfrēds Aizbalts, mob.: 2-9 26 44 25

Kontaktpersona: direktora vietniece – Kristīne Ozoliņa, mob.:   2-6 44 25 61